Wszystko do druku atramentowego

od 2002 roku

Wstęp

1. Sklep internetowy działający pod adresem inks.pl prowadzony jest przez firmę Gellex sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Wał Miedzeszyński 646, bud. III, lok. 33, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000298041, z kapitałem zakładowym 50.000 wpłaconym w całości, nr NIP 113-26-99-724, nr Regon 141204667.

2. Sklep prowadzi za pośrednictwem Internetu sprzedaż towarów, o których informacje zamieszcza na stronie www.inks.pl.

3. Klientami Sklepu mogą być osoby fizyczne i prawne.

4. Zamówienia w sklepie można składać 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. Ich realizacja odbywa się na zasadach podanych w dziale Wysyłka.

5. W celu złożenia zamówienia Klient musi określić rodzaj i ilość zamawianych towarów, formę płatności, dane do wystawienia faktury oraz sposób i adres dostawy.

6. Składając zamówienie, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją zamówienia.

7. Do złożenia zamówienia niezbędna jest akceptacja przez Klienta regulaminu Sklepu, potwierdzona przy wysyłaniu zamówienia.