Wszystko do druku atramentowego

od 2002 roku

Polityka prywatności

Firma Gellex sp. z o.o. nie udostępnia danych osobowych swoich klientów osobom trzecim (oprócz wymienionych w akapicie 5).

1. Zbieranie danych osobowych

Korzystając z serwisu inks.pl mogą być Państwo poproszeni o podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia bądź obsługi zapytania przesłanego przez formularz kontaktowy. Zebrane przez nas informacje mogą być wykorzystywane w celu nawiązania kontaktu z Państwem, jeśli np. zachodzi potrzeba potwierdzenia bądź skorygowania zamówienia.

2. Administrator danych

Administratorem danych zebranych na stronie inks.pl jest firma Gellex sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wał Miedzeszyński 646/III/33, tel. (22) 616 4105, e-mail: biuro@gellex.pl

3. Które dane osobowe zbieramy i przechowujemy?

W celu realizacji zamówienia złożonego w sklepie internetowym inks.pl niezbędne są Państwa dane osobowe, takie jak:

 • Dane ogólne: imię, nazwisko oraz adres - podstawowe dane służące do realizacji zamówienia oraz monitorowania jego statusu.
 • Numer identyfikacju podatkowej (NIP) - do wystawienia faktury VAT.
 • Adres e-mail: w celu kontaktu z Państwem: potwierdzenia zamówienia, przesłania faktury pro forma, przesłania do akceptacji uzgodnionych z Państwem zmian w zamówieniu oraz dostarczenia Państwu informacji o realizacji wysyłki.
 • Numer telefonu: w celu kontaktu z Państwem dla realizacji zamówienia oraz - po przekazaniu kurierowi - uzgodniania przez niego terminu doręczenia przesyłki.

Zebrane dane mogą być również przetwarzane dla celów księgowych, sprawozdaczych czy podatkowych, regulowanych odrębnymi przepisami.

4. Statutowe cele przetwarzania Państwa danych 

Państwa dane są używane w następujących, statutowych celach działania naszej spółki:

 • realizacji Państwa zamówienia, w tym zapytania, potwierdzenia czy korekty,
 • dostarczania przesyłek na podany przez Państwo adres,
 • rozpatrywania ewentualnych reklamacji, powiadomianie o wadach produktowych, obsługi zgłaszanych problemów technicznych,
 • utrzymywania kontaktów handlowych z naszą firmą (wymiana doświadczeń, informowanie o nowościach i promocjach),
 • udzielania odpowiedzi na zadane przez formularz kontaktowy zapytania
5. Bezpieczeństwo danych udostępnianych podmiotom trzecim

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom trzecim jedynie w następujących celach:

 • Realizacja płatności on-line

Transakcje za pomocą systemu tpay.com odbywają się na stronach i formularzach firmy Krajowy Integrator Płatności S.A., odpowiadającej za autoryzację i bezpieczeństwo transakcji i danych osobowych płatnika.

 • Dostawa zamówienia

Państwa dane udostępniane są firmie kurierskiej DPD Polska sp. z o.o. w celu realizacji wysyłki zamówienia złożonego w naszym sklepie internetowym inks.pl . Przekazujemy Państwa imię i nazwisko, adres, e-mail (w celu powiadomienia Państwa o nadanej przesyłce) i telefon (w celu uzgodnienia dogodnego terminu doręczenia przesyłki). Dane powierzane są na czas niezbędny do obsługi doręczenia przesyłki. Za bezpieczeństwo powierzonych w celu realizacji wysyłki danych odpowiada firma DPD Polska sp. z o.o. .

 • Odnośniki do innych stron

W serwisie inks.pl znajdują się linki do stron internetowych innych podmiotów, działających niezależnie od firmy Gellex sp. z o.o. Za przekazywanie im swoich danych oraz zbieranie i przetwarzanie przez nich danych osobowych nie ponosimy odpowiedzialności.

6. Okres przetwarzania danych

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 10 lat od ostatniego Państwa zamówienia, bądź do momentu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, z zachowaniem okresu przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego.

7. Przysługujące Państwu prawa

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chociaż niezbędne do realizacji wyżej wymienionych celów.

Zawsze macie Państwo prawo do:

 • dostępu do danych,
 • sprostowania danych,
 • usunięcia danych,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 • wniesienia sprzeciwu.

W tym celu wystarczy się z nami skontaktować poczta elektroniczną na adres: biuro@gellex.pl, telefonicznie - tel. (22) 616 4105), listownie na adres Gellex sp. z o.o., ul. Wał Miedzeszyński 646/III/33, 03-994 Warszawa, bądź osobiście w siedzibie naszej firmy.

Firma Gellex sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.