Wszystko do druku atramentowego

od 2002 roku

Reklamacje i zwroty

Reklamacja wadliwego towaru

Reklamacja wadliwego towaru musi mieć formę pisemną i być opatrzona podpisem reklamującego. Reklamację należy przesłać na adres mailowy: biuro@gellex.pl badź listownie na adres: Gellex Sp. z o.o. , ul. Wał Miedzeszyński 646/III/3 , 03-994 Warszawa.

Towar wadliwy należy odesłać/dostarczyć na adres wskazany przez sklep: właściciela sklepu lub serwisu urządzeń.

Sklep może odstąpić od żądania odesłania wadliwego towaru.

Reklamacje rozpatrujemy w ciągu 10 dni roboczych.

Wyniki reklamacji mają formę pisemną i zawierają propozycje rozwiązania problemu, zostają przesłane na adres e-mail podany przez reklamującego.

 

Prawo do odesłania nieużywanego towaru

Zgodnie z ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) konsumentowi przysługuje prawo pisemnego odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru. Oświadczenie odstąpienia od umowy

Towar powinien zostać odesłany lub w inny sposób dostarczony w ciągu max. 14 dni od daty odstąpienia od umowy wraz z dowodem zakupu na adres firmy: Gellex sp z o.o., ul. Wał Miedzeszyński 646, III, lok. 33, 03-994 Warszawa. Można przesłać towar i pisemne odstąpienie od umowy w jednej przesyłce. Nie przyjmujemy przesyłek zwrotnych za pobraniem.Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktów.

Towar musi być kompletny, w stanie niepogorszonym, po zapoznaniu się z nim Konsumenta w sposób zwyczajowo przyjęty dla danego towaru w tradycyjnym (stacjonarnym) sklepie. 

Kupujący zwraca towar do sprzedawcy na swój koszt.

Pieniądze zostaną zwrócone Konsumentowi w ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania przez Sklep towaru. Koszt odesłania towaru przez Konsumenta nie podlega zwrotowi.

Nieodbranie przesyłki z zakupionym towarem

W przypadku nieodebrania przesyłki z zamawianym towarem Sprzedający zastrzega sobie prawo obciążenia Kupującego kosztami wysyłki.